Općeniti uvjeti poslovanja u Hebalife kompaniji

Općenito o poslovanju 

VENOS tvrtka je registrirana 13.11.2017 kao trgovina na malo preko interneta. Uvažavajući specifičnosti i uvjete kompanije Herbalife, publicirana je web prodaja putem SADZDRAVO.com isključivo Herbalife proizvoda po maloprodajnim cijenama koje su formirane po principima koji se primijenjuju u maloprodaji generalno.

Poštivajući Herbalife etiku, cijene proizvoda mogu se vidjeti samo nakon registriranja na stranicu. Nakon toga dovoljno je samo se prijaviti na stranicu i ostvariti kupnju. Nakon potvrđivanja kupnje, kupac će automatski dobiti mail sa potrebnim podacima o plaćanju. Nakon plaćanja, kupac će dobiti na mail račun i informaciju o dostavi.

VENOS trvrtka primarno posluje kao maloprodaja Herbalife proizvoda, ali ukloliko kupac želi postati član Herbalife kompanije, također može dobiti svu potrebnu podršku. Više u odjeljcima Postanite član i Postanite distributer.

VENOS, obrt za trgovinu, vl. Vedrana Novinc,
Zagreb, Hrvatskog sokola 81
– OIB – 56552632932
– telefon i email  – 0997520846, vnovinc@gmail.com